Fransiskaaninen kolmas sääntökunta – päivittäinen yhteisörukoushetki

E Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen.
S Aamen.
E Meidän auttajamme on Herra,
S hän, joka on luonut taivaan ja maan.

E+S Tunnustamme edessäsi, pyhä Jumala,
että olemme tehneet syntiä
ajatuksin ja sanoin,
teoin ja laiminlyönnein.
Muista meitä laupeudessasi
ja anna meille Jeesuksen Kristuksen tähden anteeksi,
mitä olemme rikkoneet.
E Kaikkivaltias Jumala antakoon meille syntimme anteeksi
ja johtakoon meidät ikuiseen elämään.
S Aamen.

Taizén päivän sana:

Lisätköön Herra runsain määrin teidän rakkauttanne toisianne ja kaikkia ihmisiä kohtaan - niin kuin mekin rakastamme teitä. 1. Tess. 3:12-13

S Kunnia Isälle ja Pojalle
ja Pyhälle Hengelle,
niin kuin oli alussa, nyt on ja aina,
iankaikkisesta iankaikkiseen. Aamen.

Hiljaisuus

E Rukoilkaamme

E+S Me kumarramme sinua, kaikkein pyhin Herramme Jeesus Kristus, nyt tässä ja kirkoissasi kaikkialla maailmassa. Me ylistämme sinua, sillä pyhällä ristilläsi olet lunastanut maailman.

20. Päivä Palvelun kolmas tie (jatkuu). Tertiäärit pyrkivät palvelemaan muita myös jokapäiväisessä työssään. He pyrkivät toteuttamaan elämässään sääntökunnan jokaista kolmea tavoitetta, joita ovat Herramme tunnetuksi ja rakastetuksi tekeminen kaikkialla, rakkauden, rauhan ja sovinnon hengen levittäminen ja yksinkertainen elämä. Aina kun mahdollista he auttavat aktiivisesti muita, jotka tekevät samankaltaista työtä. Kristuksen rakkauden heijastaminen on tertiäärien palvelun tärkein muoto. Kristus kauneudessaan ja voimassaan on heidän elämänsä innoitus ja ilo.

E Torstai Herra, ilman Sinua meidän työmme on turhaa, mutta Sinun kanssasi kaikki heikot voivat löytää voiman. Vuodata Henkesi Pyhän Fransiskuksen yhteisölle; anna työntekijöillesi vilpitön aikomus, kärsivällinen usko, riittävä menestys maan päällä ja ilo palvella Sinua taivaassa, Herramme Jeesuksen Kristuksen kautta. Aamen.
E+S Jumala, kiitämme sinua Fransiskaanisesta kolmannesta sääntökunnasta. Suo Herra, että me, sinun palvelijasi, yhteen punottuina yhteisönä ja rukousyhteydessä kirkastaisimme sinun pyhää nimeäsi Pyhän Fransiskuksen esimerkin mukaisesti ja voittaisimme muita sinun rakkaudellesi; meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen kautta.

Rukoilemme Leenan puolesta. Aamen.

Päivittäinen esirukouslista: Kevät 2018.

Isä meidän, joka olet taivaissa.
Pyhitetty olkoon sinun nimesi.
Tulkoon sinun valtakuntasi.
Tapahtukoon sinun tahtosi,
myös maan päällä niin kuin taivaassa.
Anna meille tänä päivänä meidän jokapäiväinen leipämme.
Ja anna meille meidän syntimme anteeksi,
niin kuin mekin anteeksi annamme niille,
jotka ovat meitä vastaan rikkoneet.
Äläkä saata meitä kiusaukseen,
vaan päästä meidät pahasta.
Sillä sinun on valtakunta ja voima ja kunnia iankaikkisesti.
Aamen.

E+S Rukoilkoon siunattu Neitsyt Maria puolestamme; rukoilkoon pyhä Fransiskus puolestamme; rukoilkoon pyhä Klaara puolestamme; rukoilkoot kaikki kolmannen sääntökunnan pyhät puolestamme; suojelkoot ja varjelkoot meitä pyhät enkelit; antakoon meidän Herramme Jeesus siunauksensa ja rauhansa meille. Aamen.

tai

Herramme Jeesuksen Kristuksen armo, Isän Jumalan rakkaus ja Pyhän Hengen osallisuus olkoon meidän kanssamme nyt ja aina. Aamen.

E Siunatkoon meitä kaikkivaltias ja armollinen Jumala,
Isä ja Poika ja Pyhä Henki.
S Aamen.