Fransiskaaninen kolmas sääntökunta – päivittäinen yhteisörukoushetki

E Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen.
S Aamen.
E Meidän auttajamme on Herra,
S hän, joka on luonut taivaan ja maan.

E+S Tunnustamme edessäsi, pyhä Jumala,
että olemme tehneet syntiä
ajatuksin ja sanoin,
teoin ja laiminlyönnein.
Muista meitä laupeudessasi
ja anna meille Jeesuksen Kristuksen tähden anteeksi,
mitä olemme rikkoneet.
E Kaikkivaltias Jumala antakoon meille syntimme anteeksi
ja johtakoon meidät ikuiseen elämään.
S Aamen.

Taizén päivän sana:

Joka liittyy Herraan on samaa henkeä hänen kanssaan. 1. Kor. 6:12-20

Kirkon päivän psalmi:

Ps. 14

Mieletön se, joka ajattelee:
”Ei Jumalaa ole.”
  Turmeltuneita ovat ne, jotka näin ajattelevat.
  Kukaan heistä ei tee hyvää.
Herra katsoo taivaasta maan ihmisiin,
hän tutkii, onko kellään ymmärrystä,
onko ketään, joka etsii Jumalaa.
  Kaikki ovat luopuneet hänestä –
  kelvottomia kaikki tyynni!
  Ei ole ketään, joka tekee hyvää, ei yhtäkään.
Eivätkö he mitään käsitä,
nuo väärintekijät?
  He syövät minun kansaani, syövät sitä kuin leipää.
  He ovat unohtaneet Herran.
Vielä he joutuvat kauhun valtaan,
sillä Jumala on oikeamielisten puolella.
  Te voitte tehdä tyhjäksi köyhän hankkeet,
  mutta Herra on hänen turvansa.
  Kunpa Siionista jo tulisi apu Israelille!
Kun Herra kääntää kansansa kohtalon,
silloin Jaakob riemuitsee, Israel iloitsee.

S Kunnia Isälle ja Pojalle
ja Pyhälle Hengelle,
niin kuin oli alussa, nyt on ja aina,
iankaikkisesta iankaikkiseen. Aamen.

Kirkon päivän sana:

Hepr. 13:7 Muistakaa johtajianne, niitä, jotka julistivat teille Jumalan sanaa. Pitäkää mielessänne, miten he elämänsä elivät, ja ottakaa heidän uskonsa esikuvaksenne.

Hiljaisuus

E Rukoilkaamme

E+S Me kumarramme sinua, kaikkein pyhin Herramme Jeesus Kristus, nyt tässä ja kirkoissasi kaikkialla maailmassa. Me ylistämme sinua, sillä pyhällä ristilläsi olet lunastanut maailman.


19. Päivä Palvelun kolmas tie. Työ. Jeesus otti itselleen palvelijan muodon. Hän ei tullut palveltavaksi vaan palvelemaan muita. Hän kulki tehden hyviä tekoja, paransi sairaita, ilmoitti köyhille hyvän sanoman ja lohdutti murheellisia.

E Perjantai Herra Jeesus, palvelijassasi Fransiskuksessa Sinä osoitit ristisi ihmeellisen voiman. Auta meitä aina seuraamaan Sinua pyhän ristin tiellä ja anna meille voimaa vastustaa kaikkia kiusauksia. Herralle Jeesukselle Isän ja Pyhän Hengen kanssa kuuluu kaikki kunnia ikuisesti. Aamen.
E+S Jumala, kiitämme sinua Fransiskaanisesta kolmannesta sääntökunnasta. Suo Herra, että me, sinun palvelijasi, yhteen punottuina yhteisönä ja rukousyhteydessä kirkastaisimme sinun pyhää nimeäsi Pyhän Fransiskuksen esimerkin mukaisesti ja voittaisimme muita sinun rakkaudellesi; meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen kautta.


Rukoilemme Katrin puolesta. Aamen.

19. päivä, Eurooppa

Provinssipalvelija Jamie Hacker Hughes
Yhdistynyt kuningaskunta, Irlanti, Suomi, Ruotsi
Kaikki kiinnostuneet, aspirantit, pyrkijät, postulantit ja noviisit
Kaikki noviisiohjaajat

Isä meidän, joka olet taivaissa.
Pyhitetty olkoon sinun nimesi.
Tulkoon sinun valtakuntasi.
Tapahtukoon sinun tahtosi,
myös maan päällä niin kuin taivaassa.
Anna meille tänä päivänä meidän jokapäiväinen leipämme.
Ja anna meille meidän syntimme anteeksi,
niin kuin mekin anteeksi annamme niille,
jotka ovat meitä vastaan rikkoneet.
Äläkä saata meitä kiusaukseen,
vaan päästä meidät pahasta.
Sillä sinun on valtakunta ja voima ja kunnia iankaikkisesti.
Aamen.

E+S Rukoilkoon siunattu Neitsyt Maria puolestamme; rukoilkoon pyhä Fransiskus puolestamme; rukoilkoon pyhä Klaara puolestamme; rukoilkoot kaikki kolmannen sääntökunnan pyhät puolestamme; suojelkoot ja varjelkoot meitä pyhät enkelit; antakoon meidän Herramme Jeesus siunauksensa ja rauhansa meille. Aamen.


tai

Herramme Jeesuksen Kristuksen armo, Isän Jumalan rakkaus ja Pyhän Hengen osallisuus olkoon meidän kanssamme nyt ja aina. Aamen.

E Siunatkoon meitä kaikkivaltias ja armollinen Jumala,
Isä ja Poika ja Pyhä Henki.
S Aamen.