Fransiskaaninen kolmas sääntökunta – päivittäinen yhteisörukoushetki

E Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen.
S Aamen.
E Meidän auttajamme on Herra,
S hän, joka on luonut taivaan ja maan.

E+S Tunnustamme edessäsi, pyhä Jumala,
että olemme tehneet syntiä
ajatuksin ja sanoin,
teoin ja laiminlyönnein.
Muista meitä laupeudessasi
ja anna meille Jeesuksen Kristuksen tähden anteeksi,
mitä olemme rikkoneet.
E Kaikkivaltias Jumala antakoon meille syntimme anteeksi
ja johtakoon meidät ikuiseen elämään.
S Aamen.

Taizén päivän sana:

Ihmisen laupeus tulee hänen lähimmäisensä hyväksi, mutta Herran laupeus kaiken lihan hyväksi. Siir. 18:8-14

Kirkon päivän psalmi:

Ps. 51:12–21

Jumala, luo minuun puhdas sydän
ja uudista minut, anna vahva henki.
  Älä karkota minua kasvojesi edestä,
  älä ota minulta pois pyhää henkeäsi.
Anna minulle jälleen pelastuksen riemu
ja suo minun iloiten sinua seurata,
  niin opetan tiesi sinusta luopuneille,
  ja he palaavat sinun luoksesi.
Jumala, pelastajani, päästä minut verivelasta,
niin minä riemuiten ylistän hyvyyttäsi.
  Herra, avaa minun huuleni,
  niin suuni julistaa sinun kunniaasi.
Jos toisin sinulle teurasuhrin, se ei sinua miellytä,
polttouhriakaan et huoli.
  Murtunut mieli on minun uhrini,
  särkynyttä sydäntä et hylkää, Jumala.
Osoita Siionille laupeutesi
ja rakenna jälleen Jerusalemin muurit!
  Silloin otat taas vastaan määräuhrit,
  ja alttarille tuodaan teurashärät.

S Kunnia Isälle ja Pojalle
ja Pyhälle Hengelle,
niin kuin oli alussa, nyt on ja aina,
iankaikkisesta iankaikkiseen. Aamen.

Kirkon päivän sana:

1 Kor. 12:3 Kukaan, joka puhuu Jumalan Hengen valtaamana, ei voi sanoa: Jeesus on kirottu. Kukaan ei myöskään voi sanoa: Jeesus on Herra, muuten kuin Pyhän Hengen vaikutuksesta.

Hiljaisuus

E Rukoilkaamme

E+S Me kumarramme sinua, kaikkein pyhin Herramme Jeesus Kristus, nyt tässä ja kirkoissasi kaikkialla maailmassa. Me ylistämme sinua, sillä pyhällä ristilläsi olet lunastanut maailman.

24. Päivä Ensimmäinen tunnusmerkki (jatkuu). Tertiäärit eivät arvostele toisissa havaitsemiaan vikoja, vaan rukoilevat lähimmäistensä puolesta. He pyrkivät ensin ottamaan pois tukin omasta silmästään ennen kuin tarjoutuvat poistamaan roskan toisen silmästä. He ovat valmiita pyydettäessä hyväksymään vähiten arvostetun tehtävän ja ottavat sen vastaan vapaaehtoisesti. Kun heitä pyydetään ottamaan vastaan työ, jonka tekemiseen he tuntevat olevansa arvottomia tai kykenemättömiä, he eivät vetäydy siitä nöyryyteen vedoten, vaan ryhtyvät työhön luottavaisesti sillä voimalla, joka tehdään täydelliseksi heikkoudessa.

E Torstai Herra, ilman Sinua meidän työmme on turhaa, mutta Sinun kanssasi kaikki heikot voivat löytää voiman. Vuodata Henkesi Pyhän Fransiskuksen yhteisölle; anna työntekijöillesi vilpitön aikomus, kärsivällinen usko, riittävä menestys maan päällä ja ilo palvella Sinua taivaassa, Herramme Jeesuksen Kristuksen kautta. Aamen.
E+S Jumala, kiitämme sinua Fransiskaanisesta kolmannesta sääntökunnasta. Suo Herra, että me, sinun palvelijasi, yhteen punottuina yhteisönä ja rukousyhteydessä kirkastaisimme sinun pyhää nimeäsi Pyhän Fransiskuksen esimerkin mukaisesti ja voittaisimme muita sinun rakkaudellesi; meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen kautta.

Rukoilemme Olavin puolesta. Aamen.

24. päivä, Lounais-Englanti, Wales, Severn, Länsi-Midlands ja Marches

Opiskelun ja rukouksen mahdollistava ryhmä

Helen Hood Andrew Baker
Hugh Beach Wendy Scott
Hazel Sharp John SSF

Isä meidän, joka olet taivaissa.
Pyhitetty olkoon sinun nimesi.
Tulkoon sinun valtakuntasi.
Tapahtukoon sinun tahtosi,
myös maan päällä niin kuin taivaassa.
Anna meille tänä päivänä meidän jokapäiväinen leipämme.
Ja anna meille meidän syntimme anteeksi,
niin kuin mekin anteeksi annamme niille,
jotka ovat meitä vastaan rikkoneet.
Äläkä saata meitä kiusaukseen,
vaan päästä meidät pahasta.
Sillä sinun on valtakunta ja voima ja kunnia iankaikkisesti.
Aamen.

E+S Rukoilkoon siunattu Neitsyt Maria puolestamme; rukoilkoon pyhä Fransiskus puolestamme; rukoilkoon pyhä Klaara puolestamme; rukoilkoot kaikki kolmannen sääntökunnan pyhät puolestamme; suojelkoot ja varjelkoot meitä pyhät enkelit; antakoon meidän Herramme Jeesus siunauksensa ja rauhansa meille. Aamen.

tai

Herramme Jeesuksen Kristuksen armo, Isän Jumalan rakkaus ja Pyhän Hengen osallisuus olkoon meidän kanssamme nyt ja aina. Aamen.

E Siunatkoon meitä kaikkivaltias ja armollinen Jumala,
Isä ja Poika ja Pyhä Henki.
S Aamen.