Fransiskaaninen kolmas sääntökunta – päivittäinen yhteisörukoushetki

E Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen.
S Aamen.
E Meidän auttajamme on Herra,
S hän, joka on luonut taivaan ja maan.

E+S Tunnustamme edessäsi, pyhä Jumala,
että olemme tehneet syntiä
ajatuksin ja sanoin,
teoin ja laiminlyönnein.
Muista meitä laupeudessasi
ja anna meille Jeesuksen Kristuksen tähden anteeksi,
mitä olemme rikkoneet.
E Kaikkivaltias Jumala antakoon meille syntimme anteeksi
ja johtakoon meidät ikuiseen elämään.
S Aamen.

Taizén päivän sana:

Paavali kirjoittaa: ”Abraham toivoi, vaikka toivoa ei ollut. Hän antoi Jumalalle kunnian varmana siitä, että Jumala pystyy tekemään sen mitä on luvannut.” Room. 4:18-25

Kirkon päivän psalmi:

Ps. 120

Herraa minä ahdingossani huudan,
ja hän vastaa minulle.
  Herra, pelasta minut valehtelijoiden käsistä,
  varjele heidän petollisilta puheiltaan.
Mitä kaikkea Herra sinulle antaakaan, sinä valehtelija!
Teräviä nuolia soturin jousesta, tulisia, polttavia hiiliä!
  Voi minua! Olen muukalaisena Mesekissä,
  asun Kedarin leireissä.
Liian kauan olen jo asunut täällä,
missä kaikki vihaavat rauhaa.
  Minä tahdon rauhaa, mutta jos sanankin sanon,
  he ryhtyvät sotaan.

S Kunnia Isälle ja Pojalle
ja Pyhälle Hengelle,
niin kuin oli alussa, nyt on ja aina,
iankaikkisesta iankaikkiseen. Aamen.

Kirkon päivän sana:

Ps. 43:1 Hanki minulle oikeutta, Jumala, aja asiaani jumalatonta kansaa vastaan.

Hiljaisuus

E Rukoilkaamme

E+S Me kumarramme sinua, kaikkein pyhin Herramme Jeesus Kristus, nyt tässä ja kirkoissasi kaikkialla maailmassa. Me ylistämme sinua, sillä pyhällä ristilläsi olet lunastanut maailman.


19. Päivä Palvelun kolmas tie. Työ. Jeesus otti itselleen palvelijan muodon. Hän ei tullut palveltavaksi vaan palvelemaan muita. Hän kulki tehden hyviä tekoja, paransi sairaita, ilmoitti köyhille hyvän sanoman ja lohdutti murheellisia.

E Maanantai Jumala, sinä aina iloitset, kun ilmoitat itsesi lapsenmielisille ja sydämeltään nöyrille. Seuraten siunatun Fransiskuksen esimerkkiä, suo meidän pitää tämän maailman viisaus hulluutena ja tuntea vain Jeesus Kristus ja hänet ristiinnaulittuna, joka elää ja hallitsee Sinun kanssasi Pyhän Hengen yhteydessä, yksi Jumala, nyt ja aina. Aamen.
E+S Jumala, kiitämme sinua Fransiskaanisesta kolmannesta sääntökunnasta. Suo Herra, että me, sinun palvelijasi, yhteen punottuina yhteisönä ja rukousyhteydessä kirkastaisimme sinun pyhää nimeäsi Pyhän Fransiskuksen esimerkin mukaisesti ja voittaisimme muita sinun rakkaudellesi; meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen kautta.


Rukoilemme Katrin puolesta. Aamen.

19. päivä, Eurooppa

Provinssipalvelija Jamie Hacker Hughes
Yhdistynyt kuningaskunta, Irlanti, Suomi, Ruotsi
Kaikki kiinnostuneet, aspirantit, pyrkijät, postulantit ja noviisit
Kaikki noviisiohjaajat

Isä meidän, joka olet taivaissa.
Pyhitetty olkoon sinun nimesi.
Tulkoon sinun valtakuntasi.
Tapahtukoon sinun tahtosi,
myös maan päällä niin kuin taivaassa.
Anna meille tänä päivänä meidän jokapäiväinen leipämme.
Ja anna meille meidän syntimme anteeksi,
niin kuin mekin anteeksi annamme niille,
jotka ovat meitä vastaan rikkoneet.
Äläkä saata meitä kiusaukseen,
vaan päästä meidät pahasta.
Sillä sinun on valtakunta ja voima ja kunnia iankaikkisesti.
Aamen.

E+S Rukoilkoon siunattu Neitsyt Maria puolestamme; rukoilkoon pyhä Fransiskus puolestamme; rukoilkoon pyhä Klaara puolestamme; rukoilkoot kaikki kolmannen sääntökunnan pyhät puolestamme; suojelkoot ja varjelkoot meitä pyhät enkelit; antakoon meidän Herramme Jeesus siunauksensa ja rauhansa meille. Aamen.


tai

Herramme Jeesuksen Kristuksen armo, Isän Jumalan rakkaus ja Pyhän Hengen osallisuus olkoon meidän kanssamme nyt ja aina. Aamen.

E Siunatkoon meitä kaikkivaltias ja armollinen Jumala,
Isä ja Poika ja Pyhä Henki.
S Aamen.